Miftahul Cennet Duası

Miftehul Cenneti duası, yani Cennet kapısı duası, bu Dua Duaların en makbulu olan duadır. Kur'anı Kerim'de geçen ayeti kerimelerle yapılan bir duadır. Bunu okuyup istediği bir dilekte bulunan insan Allah'ın izniyle istediği dileği gerçekleşir. Dua Müslümanın silahıdır. Her Namaz'dan sonra mümin mutlaka dua etmelidir. Dua bir şükürdür, yaradana karşı yerine getirilen bir farzın mutluluğu, huzuru için dua edip Allah'a şükretmek gerekir. Unutmamak gerekir ki Allah dua eden, isteyen, yalvaran kullarını sever. Bu ister Miftehul Cennet duası olsun, ister başka bir dua olsun hiç fark etmez, yeter ki Allah'ın rızası doğrultusunda olsun. İstenilen veya dilekte bulunan şeyler Allah'ın rızası olan şeyler istensin.

Okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena efrığ Aleyna sabran ve teveffena müslimin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.”

ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.
(BAKARA-163)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Sen de ki: “Ya Rabbî! Şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından Sana sığınırım!”(MÜ’MİNUN,97,98)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.
Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en hayırlısısın.(MU’MİNUN,29)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbim! Beni Ve Soyumdan Gelecekleri Namazı Devamlı Kılanlardan Eyle; Ey Rabbimiz! Duamı Kabul Et!(İBRAHİM-40)

Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

 Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.(BAKARA-127)

Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara imam eyle.(FURKAN-74)

Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey rabbim.Göğsümü aç, genişlet.İşimi kolaylaştır.Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”
(Taha: 25-28)

Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik, şâyet Sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.(A’RÂF-23)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.(TAHRİM-8)

Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.(A’RAF-126)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.(ALİ İMRAN-193)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın (ENBİYA-89)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. (HAŞR-10)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!(FURKAN-65)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.(İSRA-24)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.(BAKARA-137)
Allah’ım cennetine dahil eyle; Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed(s.a) O’nun Resulüdür.

Ey dâima diri olan! Ey bütün varlığın idâresini yürüten. Ey Büyüklük ve ikrâm sâhibi!
Merhametinle Ey Merhamet edenlerin en merhametlisi!(Amin)

Mecmuatul Ahzab Muh,397

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Miftahul Cennet Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları